โรจน์ คุณเอนก.

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม / โรจน์ คุณเอนก. - ปรับปรุงใหม่. - [ปทุมธานี] : ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548. - 89 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.


อุทยานประวัติศาสตร์ -- การอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพ -- ไทย.
ทรัพย์สินทางวัฒนธรรม -- การคุ้มครอง -- ไทย.


ไทย -- โบราณวัตถุสถาน -- งานสะสมและการอนุรักษ์.

DS567 / .ร92 2548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544