วันธนาคารภาคเหนือ ครั้งที่ 12 วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2528 ณจังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย ชมรมธนาคารจังหวัดเชียงใหม่. - เชียงใหม่, 2528. - 126 หน้า. ภาพประกอบ.

ประวัติความเป็นมาของงานวันธนาคารภาคเหนือ.- ภาวะเศรษฐกิจไทยปี 2527 และแนวโน้มปี 2528.- สรุปนโยบายและมาตรการเศรษฐกิจด้านต่างๆในรอบปี 2527.- การลดค่าเงินบาท โดย นิมิตร นนทพันธาวาทย์.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .ว67

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544