ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

คำอธิบายกฎหมายลักษณะซื้อขาย / ลักษณะซื้อขาย คำอธิบายกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะซื้อขาย โดย ณัฐวัสส์ อิศรางกูร ณ อยุธยา. - กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล, 2550. - 219 หน้า.

9789745204102


ซื้อขาย -- ไทย.

KPT874 / .ณ632

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544