เจาะหลัก-ฎีกา พยานหลักฐาน / ชื่อเรื่องที่หลังหน้าปกใน: เจาะหลัก-ฎีกา ลักษณะพยาน by The Justice Group. - ฉบับแก้ไขปรับปรุง. - กรุงเทพฯ : หจก. พิมพ์อักษร, 2551. - 360 หน้า.

9789741322022


พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.
พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย -- คำพิพากษาศาลโดยย่อ.

KPT1672 / .จ754 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544