กฎหมายตราสามดวง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2550 [2007] - 2 เล่ม : ภาพประกอบ. 1 ซีดี-รอม ; 4 3/4 นิ้ว.

9789749588772 (ชุด)


กฎหมายตราสามดวง.


กฎหมาย -- ไทย -- กรุงรัตนโกสินทร์ -- รัชกาลที่ 1.
กฎหมาย -- ไทย -- ประวัติ.

KPT140.22348 / .ก2 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544