สุรชาติ บำรุงสุข.

ประเทศไทย 2551 : การเมืองและความมั่นคง = Thailand 2008 : politics and security / Thailand 2008 : politics and security สุรชาติ บำรุงสุข. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551. - 41 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 34 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 34. .


ความรุนแรง -- ไทย (ภาคใต้)
ความมั่นคงแห่งชาติ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2551.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544