ภาษาธุรกิจ การโต้ตอบทางจดหมายไทย-ฝรั่งเศส. - กรุงเทพฯ, ดวงกมล, 2525. - 84 หน้า.


จดหมายธุรกิจ.

HF5728 / .ภ6

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544