เสถียร เชยประทับ.

การสื่อสาร การเมือง และประชาธิปไตยในสังคมพัฒนาร่วมสมัย / เสถียร เชยประทับ. - [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2550. - ก-ข, 121 หน้า : ภาพประกอบ.

รวมฉบับพิมพ์ 2551.

9789740322528 (2551)


การสื่อสาร -- แง่การเมือง.
สื่อมวลชน -- แง่การเมือง.
การสื่อสารทางการเมือง.

P95.8 / .ส732

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544