อนุสรณ์ ธรรมใจ.

พลวัตประเทศไทย / อนุสรณ์ ธรรมใจ. - พิมพ์ครั้งแรก. - [กรุงเทพฯ] : กรุงเทพธุรกิจบิซบุ๊ค, 2550 [2007] - 207 หน้า.

9789741330034


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HC445 / .อ376 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544