คลังหลวงแห่งประเทศไทย / คณะบรรณาธิการ พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งแรก. - อุดรธานี : วัดป่าบ้านตาด, 2551. - 294 หน้า : ภาพสีประกอบ, แผนที่สี.

9789740579595


การคลังสาธารณะ -- ไทย.
การคลังสาธารณะ -- ไทย -- ประวัติ.
เงินตรา -- ไทย.
วิกฤตการณ์ทางการเงิน -- ไทย.


ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ.

HJ1360.55 / .ค46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544