พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518. - กรุงเทพฯ, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. สัมพันพาณิชย์, 2520 [1977] - 26 หน้า.

"...ศพ นายประสงค์ สุขเพิ่ม".


ประสงค์ สุขเพิ่ม, 2485-2520.
สุขเพิ่ม (นาม)


การปฏิรูปที่ดิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544