มอร์แกน, นิค.

ทักษะการบริหารการประชุม / Nick Morgan ; แปลและเรียบเรียงโดย วิภาภรณ์ วงศ์ศรีสุชน. - กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2551. - 158 หน้า : ภาพประกอบ. - คู่มือพัฒนาทักษะผู้นำ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด . - คู่มือพัฒนาทักษะผู้นำ จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด. .

แปลจาก: Running meetings.

9789744140623


การประชุมทางธุรกิจ.
การประชุมทางธุรกิจ -- การวางแผน.

HF5734.5 / .ม548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544