พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธ์ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ / คณะทำงาน วารี ไชยเทพ ... [และคนอื่น ๆ]. - [กรุงเทพฯ] : สำนักวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว, 2550. - 228 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9789744034939


ข้าว -- พันธุศาสตร์.
ข้าว -- สรีรวิทยา.

SB191.ข6 / พ63

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544