พรชัย น้อยบ้านโง้ง, 2525-

สภาแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : โครงสร้างบทบาทอำนาจหน้าที่และการบริหารงาน / พรชัย น้อยบ้านโง้ง. - [กรุงเทพฯ] : สำนักภาษาต่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2550. - ก-ฉ, 95 หน้า : ภาพสีประกอบ.

พร้อมด้วยภาคผนวก: รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ฉบับปรับปรุงแก้ไข พ.ศ. 2546)


ลาว. สภาแห่งชาติ. --อำนาจและหน้าที่.


อำนาจนิติบัญญัติ -- ลาว.
รัฐธรรมนูญ -- ลาว.


ลาว -- การเมืองและการปกครอง.

JQ957 / .พ426

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544