รายงานประจำปี / Annual report คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ = Annual report / National Commission for Justice Administration Management. - นนทบุรี : คณะกรรมการ, 2550- - เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - รายปี - 2549-

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.


คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ--วารสาร.
Thailand. National Commission for Justice Administration Management --Periodicals.


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย -- วารสาร.
Justice, Administration of -- Thailand -- Periodicals.

KPT1576.ก15 / พ633

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)