พีระพงค์ กิติภาวงค์.

การประเมินคุณภาพบัณฑิตแพทย์ธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 6-10 : รายงานวิจัย / คณะผู้วิจัย พีระพงค์ กิติภาวงค์ หัวหน้าโครงการ ; ผู้วิจัยร่วม สวณี เต็งรังสรรค์ ... [และคนอื่น ๆ]. - [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, [2551] [2008] - 5, ก-ข, 77 หน้า.

ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2549.


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะแพทยศาสตร์ --นักศึกษาเก่า.

LG395.ก239 / พ643 2550

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544