การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ = Thailand Research Expo / Thailand Research Expo บันทึกเปิดโลกงานวิจัย : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2549- - เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) - รายปี - 2549-

มีภาคภาษาอังกฤษประกอบ. ปี 2556 ใช้ชื่อ: มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ.

[ล. 1.] กำหนดการ รายชื่อและประวัติวิทยากร -- [ล. 2.] บันทึก...เปิดโลกงานวิจัย -- [ล. 3.] Proceedings.


วิจัย -- ไทย -- นิทรรศการ.
วิจัย -- ไทย -- การประชุม.

Q180.ท9 / ก616

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544