ดนัย เทียนพุฒ.

บริหารคนในทศวรรษหน้า = HR : the next decade / HR : the next decade ดนัย เทียนพุฒ. - พิมพ์ครั้งที่ 4, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท จำกัด, 2551. - 266 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744140517


การบริหารงานบุคคล.
การวางแผนกำลังคน.

HF5549 / .ด35 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544