ถูกต้อง เป็นธรรม / ผู้จัดทำ ปรีดา เวทยาวงศ์ ... [และคนอื่น ๆ]. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและยุทธศาสตร์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, 2551 [2008] - 157 หน้า.

9789741393756


การกระทำในทางปกครอง -- ไทย.
ผู้ตรวจการของรัฐสภา -- ไทย.

KPT2735 / .ถ72 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544