หทัยภัทร อนันตะยา.

มาตรการลงโทษทางแพ่ง (Civil penalty) : แนวคิดการลงโทษในความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ = Civil penalty : concepts of the punishment for the offences relating to securities and exchange / แนวคิดการลงโทษในความผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ Civil penalty : concepts of the punishment for the offences relating to securities and exchange โดย หทัยภัทร อนันตะยา. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 6, 114 แผ่น : ภาพประกอบ.

สารนิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


กฎหมายหลักทรัพย์.
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ.
กฎหมายหลักทรัพย์ -- ไทย.
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ -- ไทย.

K1100 / .ห364

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544