ผลงานด้านการต่างประเทศของรัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ตุลาคม 2549-มกราคม 2551. - [กรุงเทพฯ] : กระทรวงการต่างประเทศ, 2551. - 48 หน้า : ภาพสีประกอบ.


ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- 2549-2551.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544