จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549 / คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ โดยกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม. - [กรุงเทพฯ] : กรม, [2550?] - 2 เล่ม : ภาพสีประกอบ. 2 ซีดี-รอม : สี ; 4 3/4 นิ้ว.

9789744178855


ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระฯ, 2470- --งานฉลองครบรอบปี.

DS570.3.ภ7 / จ3544

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544