กัลตุง, โยฮัน, ค.ศ. 1930-

การเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนความขัดแย้งด้วยสันติวิธี : วิธีการก้าวข้าม-transcend method / โดย โยฮัน กัลตุง ; เดชา ตั้งสีฟ้า แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2550. - 71 หน้า.

แปลจาก: Conflict transformation by peaceful means : the transcend method. มีเอกสารฉบับเต็ม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

9789748075723


การบริหารความขัดแย้ง -- คู่มือ.
การไกล่เกลี่ยโดยคนกลาง -- คู่มือ.

HM1126 / .ก6432

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544