การประเมินผลหลักสูตรและแผนพัฒนาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมประจำปีงบประมาณ / กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม. - [นนทบุรี] : กลุ่ม, 2551- - เล่ม. - รายปี - 2550-


กระทรวงยุติธรรม--ข้าราชการและพนักงาน--การฝึกอบรม--การประเมินผล.

KPT1576.ก15 / ย7332

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544