รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา. - [กรุงเทพฯ] : งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2550- [2007]- - เล่ม : ภาพประกอบ. - รายปี - 2549-


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์--การประเมินผล--วารสาร.


มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย -- ไทย -- การบริหาร -- การประเมินผล -- วารสาร.

LG395.ก232 / ธ414

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544