เอนก นาวิกมูล, 2496-

พ่อค้าชาวสยาม = Siamese traders / Siamese traders เอนก นาวิกมูล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2550. - 208 หน้า : ภาพประกอบ. - คนนอกศตวรรษ .

9789740904700


นักธุรกิจ -- ไทย -- ชีวประวัติ.
คนค้าขาย -- ไทย -- ชีวประวัติ.

HC445 / .อ743

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544