สุกัลยา ตรีเนตร.

ศาลกับการตรวจสอบอำนาจดำเนินคดี = The examination of court in prerequisites for prosecution / Examination of court in prerequisites for prosecution โดย สุกัลยา ตรีเนตร. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 7, 142 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การบริหารงานยุติธรรม -- ไทย.
ศาล -- ไทย.
การฟ้องคดีอาญา -- ไทย.

KPT1572 / .ส72

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544