กำจร สุนพงษ์ศรี, 2480-

ประวัติศาสตร์ศิลปะจีน = History of Chinese art / History of Chinese art กำจร สุนพงษ์ศรี. - พิมพ์ครั้งที่ 3, (ฉบับปรับปรุง) - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. - 452 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง.

ภาคผนวก : แผนภูมิลำดับราชวงศ์ของจีน และลำดับราชวงศ์และกษัตริย์ของจีน.

9789740320579


ศิลปกรรมจีน -- ประวัติ.
ราชสกุลวงศ์ -- จีน.

จีนศึกษา

N7340 / .ก65 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544