จตุรพักตร์ ลับเหลี่ยม.

ระยะเวลาและอายุความภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร = Period and prescription of revenue code / Period and prescription of revenue code โดย จตุรพักตร์ ลับเหลี่ยม. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 10, 247 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


การอุทธรณ์ภาษีอากร -- ไทย.
อายุความ (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT3690 / .จ374

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544