วารุณี วัฒนประดิษฐ.

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ = Freedom of peaceful assemble and without having weapon / Freedom of peaceful assemble and without having weapon โดย วารุณี วัฒนประดิษฐ. - [กรุงเทพฯ] : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551. - 6, 148 แผ่น.

วิทยานิพนธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต.


เสรีภาพในการชุมนุม -- ไทย.
สิทธิพลเมือง -- ไทย.
เสรีภาพในการชุมนุม.

KPT2483 / .ว647

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544