สุวินัย ภรณวลัย.

ทฤษฎีบรรษัทข้ามชาติ = The theory of the multinational corporations / โดย สุวินัย ภรณวลัย. - [กรุงเทพฯ], คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530. - 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ. - รายงานผลการวิจัย ; หมายเลข 61 . - รายงานผลการวิจัย (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์) ; หมายเลข 61. .


บรรษัทข้ามชาติ.

HD62.4 / .ส725

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544