สุรชาติ บำรุงสุข.

การก่อความไม่สงบร่วมสมัย = Contemporary insurgency / Contemporary insurgency สุรชาติ บำรุงสุข. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โครงการความมั่นคงศึกษา, 2551. - 41 หน้า. - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 39 . - จุลสารความมั่นคงศึกษา ; ฉบับที่ 39. .


การก่อความไม่สงบ.
การก่อความไม่สงบ -- ไทย (ภาคใต้)

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544