รัฐบาลธรรมาธิปไตย : แนวคิดและการบริหารงาน "ภายใต้การนำของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์" / แนวคิดและการบริหารงาน "ภายใต้การนำของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์" คณะกรรมการจัดทำหนังสือประวัติและผลงานของพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี - กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล, [2551] [2008] - 178 หน้า : ภาพสีประกอบ.

9789740483502


สุรยุทธ์ จุลานนท์ พล.อ., 2486-


ผลงานรัฐบาล -- ไทย.
นโยบายของรัฐ -- ไทย.


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549-2550.

JQ1745.ก55ผ4 / ร633 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544