ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์. 2512-

การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน = Weighing of evidence : (ฉบับย่อ) / Weighing of evidence ธีสุทธิ์ พันธ์ฤทธิ์. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2550. - 292 หน้า. - Procedural law series .

9742034117


พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.

KPT1672 / .ธ6472

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544