มาลี พฤกษ์พงศาวลี.

สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง : พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียง / มาลี พฤกษ์พงศาวลี. - กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2550. - 311 หน้า : ส่วนใหญ่เป็นภาพสีประกอบ.

9789741357291


สิทธิสตรี -- ไทย.

KPT2467.ส34 / ม64

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544