วิสินี คณาวิวัฒน์.

หัดทำเค้ก Cake recipe / [วีดิทัศน์] = Cake recipe วิสินี คณาวิวัฒน์. - กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 2550. - 2 ซีดี-รอม ใน 1 ตลับ : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + คู่มือ 1 เล่ม.

คู่มือ เรียบเรียงเนื้อหาโดย จริญญาพร สวยนภานุสรณ์.


เค้ก.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544