วีรนิจ ทรรทรานนท์.

เทคนิคการถ่ายภาพทิวทัศน์ Landscape photography / [วีดิทัศน์] = Landscape photography วีรนิจ ทรรทรานนท์. - กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2550?] - 1 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + คู่มือ 1 เล่ม.

คู่มือ เรียบเรียงเนื้อหาโดย วราลี สิทธิจินดาวงศ์.


การถ่ายภาพทิวทัศน์.
การถ่ายภาพธรรมชาติ.

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544