วีรนิจ ทรรทรานนท์.

เทคนิคการถ่ายภาพบุคคล Portrait photography / [วีดิทัศน์] = Portrait photography วีรนิจ ทรรทรานนท์. - กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, [2550?] - 1 ซีดี-รอม : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว + คู่มือ 1 เล่ม.

คู่มือ เรียบเรียงเนื้อหาโดย วราลี สิทธิจินดาวงศ์.


การถ่ายภาพบุคคล.

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)