คำนูณ สิทธิสมาน.

ปัญหาบ้านเมือง วิกฤตหลังวิกฤต / คำนูณ สิทธิสมาน. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์ 2550. - 271 หน้า : ภาพประกอบ.

9789740901624


ไทย -- การเมืองและการปกครอง -- 2549-2550.

JQ1745 / .ค635

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544