ประวีณ ณ นคร.

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญและคำอธิบายรายมาตรา / ประวีณ ณ นคร. - กรุงเทพฯ : 2551. - 188 หน้า.

9789742886295 9789740564416


ราชการพลเรือน -- ไทย.

KPT2970.ก352551 / ป46

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544