ปัจฉิมบทของพันธกิจการตรวจสอบแทนประชาชน / ปัจฉิมบท คตส. พันธกิจการตรวจสอบแทนประชาชน คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ. - กรุงเทพฯ : คณะกรรมการ, 2551. - 214 หน้า : ภาพสีประกอบ.


คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ.


การฉ้อราษฎร์บังหลวง -- ไทย.

JQ1745.ก55ฉ5 / ต45

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544