10 กฎหมายความมั่นคง : พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล กฎอัยการศึกถึง พ.ศ. 2551 เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 2551 ระเบียบข้าราชการทหาร โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน เรือนจำทหาร รัฐธรรมนูญ 2550 : มั่นคง ประมวลกฎหมายอาญาทหาร / สิบกฎหมายความมั่นคง. [รวบรวมโดย] ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล - กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, [2551?]. - 144 หน้า.

9789745205406


กระทรวงกลาโหม--การจัดการ.


ความมั่นคงแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
การกู้ภัยทางทะเล -- ไทย.
กฎอัยการศึก -- ไทย.
เรือนจำทหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.
กฎหมายทหาร -- ไทย.

KPT2490.ก28 / 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544