การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 2543-2573 = Population projections for Thailand 2000-2030 / Population projections for Thailand 2000-2030 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. - กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2550. - 274 หน้า.


พยากรณ์ประชากร -- ไทย.

HB3644.55.ก3 / ก622

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544