ทฤษฎีและความรู้ทางด้านผังเมือง / [คณะทำงาน อุทิศ บุญลือ ... [และคนอื่น ๆ]]. - [กรุงเทพฯ] : กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, [2549?] [2006?] - 228 หน้า : ภาพประกอบ.

9747853513


ผังเมือง.

HT166 / .ท452 2549

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel: 662 613-3544 (Pridi Banomyong Library, Circulation Desk)
Tel: 662 564-4444 ext. 1305 (Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk)