ทฤษฎีและความรู้ทางด้านผังเมือง / [คณะทำงาน อุทิศ บุญลือ ... [และคนอื่น ๆ]]. - [กรุงเทพฯ] : กรมการผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, [2549?] [2006?] - 228 หน้า : ภาพประกอบ.

9747853513


ผังเมือง.

HT166 / .ท452 2549

Thammasat University Library
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305 0955254455