จรัญ จันทลักขณา.

คัมภีร์การวิจัยและการเผยแพร่สู่นานาชาติ / จรัญ จันทลักขณา, กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - นนทบุรี : นิติธรรมการพิมพ์, 2551. - 262 หน้า : ภาพประกอบ.

9789744662743


วิจัย.
นักวิชาการ -- จรรยาบรรณ.

Q180.ก1 / จ46 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544