จิตฤดี วีระเวสส์.

กฎหมายลักษณะพยาน, สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม, ว่าความและการถามพยาน, การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย / สรุปย่อหลักกฎหมาย (พ.ศ. 2550-2551) : กฎหมายลักษณะพยาน (ตาม พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.พ.(ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2550 โดยมีข้อเปรียบเทียบแบบมาตราต่อมาตรา ให้เห็นทั้งความเหมือนและความต่าง พร้อมด้วยร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป.วิ.อ. (ใหม่) ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการแล้ว) สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ว่าความและการถามพยาน การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย จิตฤดี วีระเวสส์. - [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2551. - ก-ค, 214 หน้า.

9789741365333


พยานหลักฐาน (กฎหมาย) -- ไทย.
สิทธิมนุษยชน -- ไทย.

KPT1672 / .จ628 2551

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544