รายงานประจำปี = Annual report / คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. - [ปทุมธานี] : คณะ, [2551]- [2008]- - เล่ม : ภาพสีประกอบ. - รายปี - (2549-2550)-


มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะสาธารณสุขศาสตร์. --วารสาร.

LG395.ก232 / ธ4548

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544