มงคล ขนาดนิด.

100 เรื่อง 1000 ประเด็น ภาษีสรรพากร / ร้อยเรื่องพันประเด็นภาษีสรรพากร หนึ่งร้อยเรื่องหนึ่งพันประเด็นภาษีสรรพากร มงคล ขนาดนิด. - กรุงเทพฯ : สรรพากรสาส์น, 2551-2555. - 3 เล่ม.

เล่มที่ 4 เป็นต้นไปทำบรรณานุกรมแยกเล่ม.

9789741007684 (ล. 1) 9789746438629 (ล. 2)


ภาษีอากร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย.

KPT3550 / .ม224

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544