ซิลเวอร์สไตน์, แบร์รี, ค.ศ.1948-

การบริหารคน : เคล็ดลับการเป็นผู้นำของผู้บริหารมือใหม่ = Managing people : secret to leading for new managers. / Managing people : secret to leading for new managers โดย แบรร์รี ซิลเวอร์สไตน์ ; อนุกูล เยี่ยงพฤกษาวัลย์ แปล. - พิมพ์ครั้งแรก. - กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพิมพ์ยูเรก้า จำกัด, 2551. - 152 หน้า : ภาพประกอบ. - Collins best practices .

9740567290 9789740567295


การนิเทศพนักงาน.
ผู้นิเทศงาน -- การฝึกอบรม.
ความเป็นผู้นำ.
แรงจูงใจในการทำงาน.

HF5549.12 / .ซ645

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544