สุชาติ เวโรจน์.

อุทาหรณ์คดีปกครอง : รวมบทความจากคอลัมน์หนังสือพิมพ์ / สุชาติ เวโรจน์. - พิมพ์ครั้งที่ 2, [แก้ไขและเพิ่มเติม]. - [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง, 2549 [2006] - 175 หน้า.


การกระทำในทางปกครอง -- ไทย -- คดี.

KPT2735 / .ส726 2549

Thammasat University Library, 2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200

Puey Ungphakorn Library (Rangsit Campus), Circulation Desk 662 564-4444 ext. 1305

Pridi Banomyong Library, Circulation Desk 662 613-3544